BLOG

BLOG: Hoe maak je een B2B sales- en marketingplan? 5 essentiële ingrediënten

Ruben van den Burg

Posted on Dec 09, 2021.

Hoe maak je een B2B-sales- en marketingplan? 5 essentiële ingrediënten

Wat moet er dan wel in jouw B2B sales- en marketingplan voor aankomend jaar? Deze 5 stappen mogen niet ontbreken.

1. Analyseren huidige salesresultaten Voordat je begint met het opstellen van jouw plan is het belangrijk om eerst even terug te kijken en de resultaten van het afgelopen jaar te analyseren. Begin met het kijken naar welke doelen van het afgelopen jaar je hebt behaald en, misschien nog belangrijker, welke niet. Naast het analyseren van kwantitatieve data is het van belang om het afgelopen jaar te evalueren met je team. Dit doe je zowel binnen het sales- en marketingteam als met teams waar je nauw mee samenwerkt.

2. Hoe ziet het speelveld eruit? Na het kijkje in eigen keuken is een logische volgende stap om te kijken wat er om je heen gebeurt. Hoe ziet het speelveld eruit? Net zoals jij hebben je concurrenten ook niet stilgezeten. Maak dus even een rondje langs de velden om te weten wat er speelt in jouw markt. Wie heeft wat ontwikkeld? Wat zijn hun sterke en zwakke punten? En zijn er nog nieuwe spelers bijgekomen?

3. Bedrijfsdoelen als startpunt Tijd om te beginnen met de plannen voor volgend jaar! De kapstok van alles wordt gevormd door het te behalen omzetdoel voor het komende jaar. Alle initiatieven die je onderneemt moeten bijdragen aan dit doel.

4. Hoe gaan sales & marketing bijdragen aan deze doelen? Nu kunnen we eindelijk iets concreter worden en creatief nadenken over hoe we ervoor zorgen dat we de bedrijfsdoelen gaan behalen. De eerste vraag die je moet stellen is: ‘Welke 3 (of 4) pijlers dragen het meest bij aan het behalen van onze omzetdoelen?’

Als je deze pijlers helder hebt ga je per doel hoogover de sales- en marketinginitiatieven opstellen. Probeer in jouw plan dus niet alles uit te werken. Stippel in grote lijnen jouw initiatieven uit op basis van de gestelde sales- en marketingdoelen. Of je jouw voorgestelde initiatieven kunt uitvoeren hangt natuurlijk af van de middelen die je krijgt om succesvol te zijn.

5. Wat heb je nodig om succesvol te zijn? Aan de hand van de resultaten van het afgelopen jaar en de opgestelde doelen van het komende jaar kun je een goede schatting maken van jouw benodigde sales en marketingbudget.

Op naar een succesvol jaar!

Behoefte aan een frisse commerciële blik? SalesPrikkels helpt je graag om jouw onbenut potentieel te activeren en jouw ambities waar te maken.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

Bel mij vrijblijvend en dan kijken we samen.

LANDGOED CLOAS

NIEUW: Samen 'natuurlijk' groeien op Landgoed Cloas.

Bezoek

Landgoed Cloas

LANDGOED CLOAS

NIEUW: Samen 'natuurlijk' groeien op Landgoed Cloas.

Bezoek