deltion_college_cmyk


Om een beter beeld te krijgen wat SalesPrikkels precies heeft gedaan en doet binnen Deltion Business, hebben we Maartje van der Wal, manager Deltion Business, gevraagd hoe zij de samenwerking tot nu toe ervaart.Wat was voor Deltion Business de reden om SalesPrikkels in te schakelen? Oftewel wat was de probleemstelling/de uitdaging?
Hoe kunnen we, met recht te doen aan de verschillen, eenduidig(er) en in verbinding met elkaar werken (rapportage, saleskracht, marktbewerking, corporate accounts, CRM, relatienetwerk, tijdbesteding, organisatie, maximalisatie inzet en opbrengst en wat daarvoor nodig is).

Wat heeft het traject je tot nu toe gebracht?
Door de komst van SalesPrikkels is er allereerst een duidelijke foto gemaakt van de huidige situatie rondom de strategische doelstellingen wat betreft een Leven Lang Ontwikkelen en de realisatie hiervan, uitgerold door de gehele organisatie met verschillende disciplines en opgaves. De foto zorgde voor een duidelijke start. Immers, diverse disciplines werken aan hetzelfde doel, ieder vanuit zijn eigen kwaliteit en invalshoek. Salesprikkels heeft ervoor gezorgd dat we eenduidiger zijn gaan omgaan met de vele verschillen die er zijn. Oftewel; bij de grote lijnen blijven en ons niet teveel laten afleiden door wat al dan niet mogelijk is.

Tot welke nieuwe inzichten heeft het traject tot nu toe geleid voor jou?
SalesPrikkels heeft er bij mij voor gezorgd het beoogde doel voor ogen te houden. Dit klinkt cliché maar door de grote diversiteit aan belangen in een onderwijsorganisaties laat je je soms ook gemakkelijk ‘afleiden’. SalesPrikkels heeft ons geholpen het beoogde plaatje voor ogen te houden en dat juist de verschillende invalshoeken elkaar versterken om daar te komen waar je wilt zijn. Het uitspreken van elkaars kwaliteiten en onzekerheden heeft ervoor gezorgd dat we gestructureerde zijn gaan werken.

Waarin onderscheidt SalesPrikkels zich in jouw ogen? Waarom zou je SalesPrikkels aanbevelen bij anderen?
SalesPrikkels onderscheidt zich allereerst door zijn kennis en ervaring op het brede gebied van Sales in diverse organisaties. Ons als onderwijsorganisatie heeft het geleerd om Sales ook breder te zien dan alleen de onderwijsorganisatie. Oftewel; wat kan je van anderen leren en meenemen. Daarnaast is SalesPrikkels een kei in het uitvergroten van verschillende en verbindingen. Oftewel; hoe kunnen de grote verschillend leiden tot een prachtig product waar een ieder elkaars kwaliteiten in kan zetten.

Wat spreekt je het meest aan in de onderlinge samenwerking met Ruben?
Ruben is een nuchtere tukker. Open, relativeert en zorgt voor de juiste verbinding. Ook als belangen ver van elkaar liggen is Ruben in staat ze tot elkaar te brengen, het grotere plaatje altijd voor ogen. Zaken worden op tafel gelegd, bespreekbaar gemaakt en (voor zover mogelijk) opgelost. Ruben is kort en krachtig, scherp en met een gezonde dosis humor. Ruben ziet kansen en mogelijkheden en laat zich graag bijpraten wanneer hij extra kennis nodig heeft om het totale plaatje scherper voor ogen te krijgen.

LANDGOED CLOAS

NIEUW: Samen 'natuurlijk' groeien op Landgoed Cloas.

Bezoek

Landgoed Cloas

LANDGOED CLOAS

NIEUW: Samen 'natuurlijk' groeien op Landgoed Cloas.

Bezoek