Ondernemerslab Twente


Ondernemend vakmanschap


Samen inspireren, leren en realiseren
Met onderwijs heeft SalesPrikkels een speciale band. We vinden het leuk om jonge mensen te ontmoeten, hen te bevragen op hun drijfveren en dromen én uit te dagen de ondernemer in zichzelf wakker te maken. Dit alles komt bij elkaar in de samenwerking met het Ondernemerslab Twente.

Ondernemerschap 
In het Ondernemerslab Twente kunnen studenten en medewerkers van ROC van Twente experimenteren met ondernemerschap. Daarbij worden een ondernemende houding en ondernemend gedrag gestimuleerd en begeleiding en advies verzorgd bij (startend) ondernemerschap. Die begeleiding wordt gedaan door eigen docenten en door professionals en coaches uit verschillende branches van het bedrijfsleven en de overheid.

Samenwerking met SalesPrikkelsJan Groothuis, manager Ondernemerslab Twente: "Ondernemerslab
Twente en SalesPrikkels hebben de krachten gebundeld. SalesPrikkels begeleidt ZZP'ers op het gebied van sales die net gestart zijn met ondernemen. Samen inspireren, leren en realiseren: geef jezelf en je bedrijf een boost!” staat centraal binnen dit project. De jonge ondernemers worden door SalesPrikkels uitgedaagd om hun droomambitie helder voor ogen te krijgen en te vertalen naar concrete doelen met een onderliggend plan van aanpak. Binnen het vakgebied sales krijgen de ondernemers praktische handvatten op het gebied van het signaleren van marktkansen, waardecreatie, klantbeleving en het presenteren van commerciële plannen en kansen."


LANDGOED CLOAS

NIEUW: Samen 'natuurlijk' groeien op Landgoed Cloas.

Bezoek

Landgoed Cloas

LANDGOED CLOAS

NIEUW: Samen 'natuurlijk' groeien op Landgoed Cloas.

Bezoek