Seezers

Seezers 
The idea brewery


Innovatieplatform 
Seezers is een ideeëngenerator en kennisplatform waar innovaties aangejaagd- en gerealiseerd worden door mensen te verbinden.

Organisaties helpen innovaties te realiseren
Innovatie en creativiteit blijken de sleutel tot overleven. De huidige tijd biedt, naast alle ellende en verdriet, ook kansen. Mensen maken keuzes die ze eerder nooit hadden durven nemen en bedrijven maken transformaties door, omdat ze simpelweg niet anders kunnen. 2020 stond in het teken van overleven, aanpassen en doorgaan. Welke trends zien wij voor 2021?

Experimenteren wordt gemeengoed, ook offline
In tijden van overvloed is de noodzaak tot innovatie en ondernemerschap minder aanwezig. Laten we dus hopen dat corona tenminste een goede kant oplevert, namelijk een flinke stimulans in de innovatie motivatie van bedrijven.

Seezers white label en de samenwerking SalesPrikkels
Missie: organisaties helpen innovaties op een laagdrempelige manier te realiseren. Dit zorgt ervoor dat organisaties haar continuïteit vergroten en daarmee de overlevingskansen.

Visie en ambitie: innovatie in organisaties binnen diverse branches toegankelijk maken

Doel: het opbouwen van een krachtig sales/innovatienetwerk in Nederland.

Meer info op www.seezers.nl

LANDGOED CLOAS

NIEUW: Samen 'natuurlijk' groeien op Landgoed Cloas.

Bezoek

Landgoed Cloas

LANDGOED CLOAS

NIEUW: Samen 'natuurlijk' groeien op Landgoed Cloas.

Bezoek